Игра

Игра для бизнес-тренинга «МАРАФОН ПРОДАЖ»

Бизнес-игра состоит из 16 навыков (с конкретными заданиями), связанных с 16 видами спорта, объединяя их в общую марафонскую дистанцию. Команда (один раз в неделю) в течение одного часа тренирует свои навыки, а затем в течение недели каждый участник выполняет домашнее задание (что практически сочетается с повседневными обязанностями). В игру можно играть в течение 3-4 месяцев. И в продажах, и в спорте много общего. В каждом виде спорта есть самые важные элементы, ведущие к успеху. Продавцы, как и спортсмены,- это те, кто познают поражение, прежде чем достичь победы. Чтобы добиться успеха и результатов, они развивают свои привычки, выходят из зоны комфорта и совершенствуют свои навыки. Игра напечатана в типографии и состоит из определенных карточек с краткой теорией о каждом навыке, с заданиями для сессий, с указаниями для руководителя команды продаж, и с домашними заданиями для продавцов команды. Задания написаны легким, понятным языком, чтобы руководитель продаж/предприятия мог бы вести игру, а работники выполнить задания.

game
Развитие связанных с продажами и торговлей сотрудников сегодня является одной из лучших возможностей, если хочешь обеспечить рост предприятия и конкурентоспособности. Внедрение программы по развитию с игровыми элементами позволяет создать на предприятии талантливую и нацеленную на результат команду. Осмелься продавать и развивать свою команду!
Тереза Риекстиня
автор игры
Игра для бизнес-тренинга предназначена для руководителей команд продаж и руководителей предприятий/компаний как инструмент для развития своих сотрудников. Игра развивает 16 навыков, которые являются полезными и способствуют продвижению продаж (B2B, B2C), обслуживанию клиентов и торговле.
Положительные привычки
Постановка целей
Вне зоны комфорта
Холодные звонки
Положительное первое впечатление
«Взаимосвязь» с клиентом
Виды восприятия (ВАК)
Комплименты
Умение слушать
Открытые вопросы
История продукта
Цена и торги
Возражения
Дополнительная продажа
Заключение сделок
Сервис клиентов/эффект ВАУ
Игра основывается на развитии позитивных привычек и вдохновляет продавцов на достижение большего. Позволяет закрепить полученные во время бизнес-игры навыки на практике.
reason
Ведущий игры – руководитель команды продавцов
reason
Время – 1 час (раз в неделю) – всего 16 недель (с заданиями и домашними заданиями)
reason
Игра предназначена для команд из 3-9 продавцов
Цена игры 495 евро (без НДС)
Получить консультацию

Отзывы

Baiba /Kā pārdot dārgi un kaulēties izdevīgi?/

Patika praktiskie uzdevumi, darbības pāros, radošā daļa, ka nebija viss tikai sausi. Bija piemēri no dzīves, un iespēja katram izteikt savu viedokli. Lielākais ieguvums-ieraudzīt otru (klienta) pusi.

Ronalds /Ārpus komforta zonas/

Šajā divu dienu pārdošanas treniņā patika iegūt pārliecību par savām spējām, saņemties, spert pirmos soļus. Uzdrošināties iziet ārpus ierastā. Nepadoties un neapstāties.

Milda Marija /Sistēmiskā pārdošana/

Pamācoši, pat cilvēkiem ar pieredzi, jo iekļauta arī psiholoģija. Patika, ka varējām ieraudzīt vairāk klienta pusi — viņu sajūtas un vajadzības.

Diāna /Sistēmiskā pārdošana/

Ļoti noderīgi jebkuram pārdevējam. Kvalitatīva informācija, labi piemēri, skaidra struktūra. Brīvi nepiespiesti, bet lika trenēties un darīt.

Marta /Pārrunu vešana un kaulēšanās prasme/

Izcils kurss. Ļoti daudz ieguvu un būšu turpmāk daudz pārliecinātāka pārdevēja. Ļoti patika pasniedzējas darbs, viņas māka uzturēt ieinteresētību. Interesanti un jēgpilni.

Elīna /Pārdošanas treiņš/

Nebija nekāds bla bla un pilnīga koncentrēšanās uz mums, lai mēs apgūtu un pielietotu pēc tam ikdienā -> gūtu progresu.

Alise /Sistēmiskā pārdošana/

Patika, ka kursa sākumā tika noskaidrots, kas katram aktuāls. Teorija + praktiskie vingrinājumi vienmēr ir vislabākais. Patika treneres zināšanas un attieksme. Noderīgi.

Dace /Sistēmiskā pārdošana/

Ļoti interesants un praktisks seminārs. Daudz praktiski piemēri, dziļāka informācija par tēmām. Mūsdienīga, elastīga programma.

Raimonds /Pārdošanas ReSTARTS/

Atraktīva pieeja. Reāli liek aizdomāties un izprast. Mācībās brīva gaisotne un atmosfēra. Daudz praktizēšana.

Māris /Pārrunu vešana un kaulēšanās prasmes/

Pasniedzējai bagāta pieredze un skaidrs redzējums uz lietām un procesiem. Spēj labi parādīt, kā tas strādā dzīvē.