Kontakti

Rekvizīti

requisite

SIA “Pilsētnieki”
Reģ. Nr. LV40203062005
Juridiskā adrese: “Priežkalni”, Ārlavas pag.,
Talsu nov., LV-3260

AS Swedbank
Konta Nr. LV11HABA0551043417989
HABALV22

Tālr.: +371 29269931 

E-pasts: info@uzdrosiniespardot.lv

Iegādāties spēli Saņemt konsultāciju

SIA “Pilsētnieki” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšannu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/l/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.