Game

Business Training Game “SALES MARATHON”

Business game consists of 16 skills (with specific tasks) linked to 16 sports, combining them in a common marathon distance. Joint training of skills for one hour jointly takes place for a team, and then every participant does homework during a week (which is practically combined with daily duties). Altogether, the game can be played for 3-4 months. There are a lot of similarities with sports in sales. Each sport has the most essential elements bringing success. Sellers like athletes are the ones who experience losses before they win, create habits, step outside of their comfort zone and train their skills to succeed and achieve results. The game is a printed edition that contains specific cards about each skill and short theory, tasks at the meeting, instructions for a sales team manager, and homework for team sellers. Tasks are designed in easy, understandable language, so that sales/enterprise manager is able to manage it and employees complete them.

game
The development of employees involved in sales and marketing currently is one of the best opportunities if we want to ensure the growth and competitiveness of companies. The introduction of a development programme with the elements of a game lets a company create a talented and result-oriented team. Dare to sell and develop your team!
Terēze Riekstiņa
author of the game
Business training game is intended for sales team managers and company managers as an instrument for development of their employees. 16 skills, which are very useful for promoting sales (B2B, B2C), customer service and trade, are being developed during this game:
Positive habits
Setting goals
Outside your comfort zone
Cold calling
A positive first impression
Adapting to a customer
Types of perception (VAK)
Compliments
Listening skills
Open questions
Product story
Price and bargaining
Objections
Upselling
Closing deals
Customer service/ WOW effect
The game is based on developing positive habits and inspires sellers to achieve more. It allows consolidating the full use of skills acquired in the training in practice.
reason
Moderator – Sales team manager
reason
Time 1h (once a week) – duration in total 16 weeks (with tasks and homework)
reason
The game is for sales teams of 3-9 sellers
Price of the game 495 Eur (without VAT)
Get a consultation

Reviews

Baiba /Kā pārdot dārgi un kaulēties izdevīgi?/

Patika praktiskie uzdevumi, darbības pāros, radošā daļa, ka nebija viss tikai sausi. Bija piemēri no dzīves, un iespēja katram izteikt savu viedokli. Lielākais ieguvums-ieraudzīt otru (klienta) pusi.

Ronalds /Ārpus komforta zonas/

Šajā divu dienu pārdošanas treniņā patika iegūt pārliecību par savām spējām, saņemties, spert pirmos soļus. Uzdrošināties iziet ārpus ierastā. Nepadoties un neapstāties.

Milda Marija /Sistēmiskā pārdošana/

Pamācoši, pat cilvēkiem ar pieredzi, jo iekļauta arī psiholoģija. Patika, ka varējām ieraudzīt vairāk klienta pusi – viņu sajūtas un vajadzības.

Diāna /Sistēmiskā pārdošana/

Ļoti noderīgi jebkuram pārdevējam. Kvalitatīva informācija, labi piemēri, skaidra struktūra. Brīvi nepiespiesti, bet lika trenēties un darīt.

Marta /Pārrunu vešana un kaulēšanās prasme/

Izcils kurss. Ļoti daudz ieguvu un būšu turpmāk daudz pārliecinātāka pārdevēja. Ļoti patika pasniedzējas darbs, viņas māka uzturēt ieinteresētību. Interesanti un jēgpilni.

Elīna /Pārdošanas treiņš/

Nebija nekāds bla bla un pilnīga koncentrēšanās uz mums, lai mēs apgūtu un pielietotu pēc tam ikdienā -> gūtu progresu.

Alise /Sistēmiskā pārdošana/

Patika, ka kursa sākumā tika noskaidrots, kas katram aktuāls. Teorija + praktiskie vingrinājumi vienmēr ir vislabākais. Patika treneres zināšanas un attieksme. Noderīgi.

Dace /Sistēmiskā pārdošana/

Ļoti interesants un praktisks seminārs. Daudz praktiski piemēri, dziļāka informācija par tēmām. Mūsdienīga, elastīga programma.

Raimonds /Pārdošanas ReSTARTS/

Atraktīva pieeja. Reāli liek aizdomāties un izprast. Mācībās brīva gaisotne un atmosfēra. Daudz praktizēšana.

Māris /Pārrunu vešana un kaulēšanās prasmes/

Pasniedzējai bagāta pieredze un skaidrs redzējums uz lietām un procesiem. Spēj labi parādīt, kā tas strādā dzīvē.